DET LILLE

STORMAGASIN

Velkommen, til det lille STORmagasin!
Her finder du alle de, både små og store redskaber, henimod et liv mere bevidst tilstede, men fremfor alt med en større grad af livskvalitet, glæde og kærlighed.

Det lille STORMAGASIN er ved at blive færdigbygget og hver eneste dag vil der komme nye varer på hylderne i form af bøger, kurser, meditationer, bønner, retreats, foredrag, forløb og uddannelser.

Alt hvad livet har lært mig.
Alt hvad min erfaring fortæller mig vil bidrage, heale, helbrede eller løfte dig på rejsen.

Tagetagen har de første produkter parat.
Resten vil komme stille og roligt. Uden jag ...

STORMAGASINET

Bestsellers